SÄKERHETSSAMORDNARE

Alla företag behöver inte en säkerhetschef, men alla har behov av kompetens rörande säkerhet,
trygghet och aktuell lagstiftning inom dessa områden. Detta för såväl företagets som personalens bästa.
Det kan handla om behovsinventering inför upphandling av säkerhets-/trygghetstjänster, själva
upphandlingen och prisbilden i samband härmed.

Dessutom behöver alla förebyggande insatser relaterade till affärs- och produktionsmässiga mål.
Dessa kostar normalt endast en bråkdel av alternativkostnaderna, dvs kostnaderna då något tråkigt
väl har inträffat.

Det kan också handla ett akut läge då en nyckelperson försvunnit, fabriken har drabbats av brand
eller inbrott eller någon på företaget har blivit hotad. Rollen som säkerhetssamordnare läggs
ofta på personal som saknar reell kunskap och därmed riskerar att fatta felaktiga beslut och
kostnaderna riskerar att skena iväg. Okunskap avseende gällande lagstiftning kan leda till tråkiga
konsekvenser för både företag och personal.

INGEN SITUATION ÄR OMÖJLIG, MEN DET KAN BLI DYRBART UTAN RÄTT KUNSKAPER.
VÅR DJUPA OCH BREDA KOMPETENS FRÅN NÄRINGSLIVET MEDFÖR ATT VI VET VAD SOM BEHÖVER GÖRAS.
MED OSS  VID ER SIDA KAN FÖRETAGET FÅ HJÄLP OCH COACHNING.
ELLER SÅ HYR NI IN EN AV VÅRA KOMPETENTA OCH RUTINERADE KONSULTER SOM SÄKERHETSSAMORDNARE.

 

RISK- OCH KONSEKVENSANALYSER

”Vad kan inträffa?”

”Vilka blir konsekvenserna av detta?”,

”Vilka brister kan vi konstatera?”,

”Vad behöver vi åtgärda?”

Vilka blir konsekvensen om fabriken brunnit? Finns Kontinuitetsplan, dvs en plan avseende var och hur
tillverkning ska ske om allvarlig skada inträffar i produktionen? Finns det kostsamma leveransvillkor
i kontrakt? Vad har vi för garantier att underleverantör kan leverera enligt avtal? Är lokalerna säkrade
när det gäller skalskydd, brandskydd, stöld och förstörelse?  – Dessa är exempel på frågor som måste ställas.

VI HJÄLPER DIG ATT SE ÖVER DITT SKYDD, VAD DU BEHÖVER OCH VAD DET SKA KOSTA.
ÄR DU FÖRBEREDD BLIR INTE KONSEKVENSERNA LIKA ALLVARLIGA.

 

SVINNBEKÄMPNING
Svinn kan vara ett stort problem för företag med värdefulla och lättillgängliga produkter eller där
det förekommer kontanta medel. Det kan bero på stöld, både externa och interna men kan också vara ett
resultat av slarv och felhantering.

VI UTGÅR FRÅN VAD DET AKTUELLA SVINNET KOSTAR OCH SÄTTER SEDAN IN ÅTGÄRDER
FÖR ATT ÖKA VINSTEN GENOM ATT SVINNET BEGRÄNSAS.

 

SÄKERHETSUPPHANDLINGAR
Oavsett om ni ska handla upp ett inbrottslarm eller säkerhetspersonal krävs det specialkompetens
för att få rätt hjälp till rätt pris.

VI ANALYSERAR OCH FINNS SOM STÖD VID UPPHANDLINGEN.
ELLER SÅ GENOMFÖR VI DEN.

 

KRISPLANERING OCH STABSLEDNING
På alla arbetsplatser kan det uppstå kriser, akuta som långvariga.
Sjukdom, skada, ett rån, en brand, dödsfall eller hot mot person.
Är du förberedd kan du minimera riskerna.

VI GÖR UPP EN KRISPLAN SOM FINNS TILL HANDS OM NÅGOT HÄNDER.

 

BAKGRUNDSKONTROLLER
Bakgrundskontroller av personal kan göras på olika sätt beroende på påverkningsgraden en felrekrytering har.
Rätt man på rätt plats är avgörande för att säkra driften i organisationen.
Lika viktigt är det att kontrollera underleverantörer så att inte svinn eller urvattning av det egna varumärket uppstår.

VI HAR LÅNG ERFARENHET OCH VET VAD SOM SKA GÖRAS.

 

SÄKERHETSJURIDIK
Behöver du hjälp med juridiska frågor inom säkerhet. Ofta är det oklart vad som gäller när det kommer till CCTV,
ordningsvakter, evenemang, frågor om polisanmälningar med mera.

VÅRA JURISTER KAN OCH VET HUR MAN SKA OCH FÅR LOV ATT GÖRA.

 

PERSONHOT
Är du eller någon i din personal utsatt för hot?
Arbetar du med att lämna svåra besked där det riskerar att uppstå hotfulla situationer?
Blir du eller någon i din närhet stalkad?

VI HJÄLPER DIG MED POLISANMÄLAN, ÖVERFALLSLARM, BEVAKNING OCH RISKANALYS.
VI FINNS HELA TIDEN VID DIN SIDA.