Abonnemangsavtal avseende SafeSEC

Följande avtal reglerar abonnemang mellan Danolar AB och företag (kunden) avseende konceptet SafeSEC.  (Danolar AB äger varumärket SafeSEC)

 

1. Abonnemanget ger kunden – genom åtkomst till SafeSECs lösenordsskyddade hemsida – tillgång till vital information avseende säkerhets- och trygghets-områden och innefattar policyförslag, checklistor, praktiska råd och anvisningar. Denna information innehåller fem områden samtidigt och kommer att förändras över tid genom att ett område ersätts av ett nytt efter hand som nya ämnen tillkommer. Ytterligare information utöver ovan nämnda kan tillkomma.

2. Abonnemanget ger kunden rätt till kostnadsfri telefonkonsultation utan tidsbegränsning, varvid kunden ringer upp vår teletjänst och vi återkommer i ärendet inom 48 timmar, måndag till fredag 08.00-16.00.

3. Abonnemanget ger kunden möjlighet att köpa konsulthjälp av SafeSEC (Danolar AB) till ett fast timpris av 750:- oavsett abonnemangskostnad. För kunder utan abonnemang är kostnaden 1000-1500:- (beroende på tjänst).

4. Abonnemanget ger kunden rätt att, till självkostnadspris, delta i årliga seminarier avseende aktuella trygghets- och säkerhetsfrågor.

5. Abonnemanget ger kunden tillgång till våra samarbetspartners tjänster och produkter till rabatterade priser. Våra samarbetspartners presenteras på vår hemsida.

6. Lösenord till SafeSECs skyddade hemsida får endast göras känt för, av kunden utsedd(-a), behörig(-a), inom det företag eller produktions-/driftställe som har ingått abonnemangsavtalet med SafeSEC.

7. Månadskostnad för abonnemanget är

    XS: FÖRETAG MED ENSAMARBETANDE:                         189:-

     S: FÖRETAG MED UPP TILL 10 ANSTÄLLDA:                 378:-

     M: FÖRETAG MED 11-20 ANSTÄLLDA:                              578:-

     L: FÖRETAG MED 21-30 ANSTÄLLDA:                               778:-                                 

     VID STÖRRE ANTAL ANSTÄLLDA, KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

     Antalet anställda avser per företag eller produktions- och driftställe.

8.Fakturering, via e-mail, och betalning sker i förskott för en period om tre månader per tillfälle. Den första betalningsperioden räknas från det månads-skifte som följer närmast efter avtalets tecknande. Betalningsvillkor: 30 dagar.

9. Åtkomst till abonnemangets innehåll sker normalt inom 5 arbetsdagar från det den första fakturan är betald.

10.Abonnemanget är ett tillsvidareavtal. Uppsägning från kunds sida kan ske senast en månad innan innevarande avtalsperiod (se § 8) avslutas. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med ytterligare tre månader.

11. Uppsägning från SafeSEC (Danolar AB) kan ske, då kund inte fullföljer sina betalningsåtaganden eller då kund i övrigt agerar i strid mot detta avtal. Genomförda betalningar återbetalas ej.

12. Väsentliga avtalsförändringar som berör befintliga kunder, kommuniceras med minst en månads framförhållning och påverkar kund under nästkommande avtalsperiod.

SafeSEC och GDPR