Jerker Danielsson och Gert-Ove Larsson är grundare av SafeSEC. Vi har sammantaget mer än 60 års erfarenhet av säkerhets- och strategifrågor på ledningsnivå.

Jerker Danielsson

Utbildningsbakgrund:
Polisiär bakgrund, chefsutbildning inom Securitas samt diplomerad säkerhetschef.

Arbetslivserfarenhet:
Platschef/avdelningschef inom Securitas i Skåne.
Mångårig erfarenhet inom näringsliv, statliga myndigheter och kommuner av förhandlingar vid inköp av säkerhet, föreläsningar om risk- och konsekvensanalyser, säkerhetsekonomi samt säkerhetsinformation. Egen företagare inom Risk Management sedan 2005.

Gert-Ove Larsson

Utbildningsbakgrund:
HR-utbildad socionom och diplomerad säkerhetschef med strategi och sårbarhets- och konsekvensanalys som specialinriktning.

Arbetslivserfarenhet:
HR-och utbildningsansvarig. Konsult med inriktning mot verksamhets-, sårbarhets- och konsekvensanalys samt strategifrågor. Egen företagare inom Risk Management sedan 1992.