Jerker Danielsson och Gert-Ove Larsson är grundare av SafeSEC. Vi har sammantaget mer än 60 års erfarenhet av säkerhets- och strategifrågor på ledningsnivå.

Jerker Danielsson

Utbildningsbakgrund:
Polisiär bakgrund, chefsutbildning inom Securitas samt diplomerad säkerhetschef.

Arbetslivserfarenhet:
Platschef/avdelningschef inom Securitas i Skåne.
Mångårig erfarenhet inom näringsliv, statliga myndigheter och kommuner av förhandlingar vid inköp av säkerhet, föreläsningar om risk- och konsekvensanalyser, säkerhetsekonomi samt säkerhetsinformation. Egen företagare inom Risk Management sedan 2005.

Gert-Ove Larsson

Utbildningsbakgrund:
HR-utbildad socionom och diplomerad säkerhetschef med strategi och sårbarhets- och konsekvensanalys som specialinriktning.

Arbetslivserfarenhet:
HR-och utbildningsansvarig. Konsult med inriktning mot verksamhets-, sårbarhets- och konsekvensanalys samt strategifrågor. Egen företagare inom Risk Management sedan 1992.

NYTT! Ny representant i Stockholm!

Karl Lundin, 0723-17 25 47

Karl har trettio års erfarenhet av säkerhetsbranschen och har drivit flera företag inom bevakning och säkerhetskonsulting. Karl är bland annat utbildad inom stabsledning, kriskommunikation och krishantering. Han har jobbat internationellt med högriskprojekt och har även lång erfarenhet av svinnbekämpning.